Vastuut ja nimitykset

TKY:n kanssa 25.11.2009 allekirjoitetun sopimuksen mukaan PTK ry vastaa seuraavista teekkariperinteisiin liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista:

 • Pyöreän tornin killan perinteiden vaaliminen
 • Jämeräpartaiseen insinööriin ja tempauksiin liittyvien perinteiden vaaliminen
 • Ikiteekkarin arvonimen ja ketjun käyttöoikeuden myöntäminen
 • Teekkari Honoris Causa arvonimen myöntäminen
 • Esitysten tekeminen Teekkarilakin myöntämiseksi huomionosoituksena
  PTK ry on Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö Kauten perustaja, ja nimittää kaksi henkilöä säätiön hallitukseen sekä neljä henkilöä säätiön valtuuskuntaan. Lisäksi PTK ry:n raati toimii Kaute-säätiön alaisen Pyöreän tornin kilta ry:n erikoisrahaston neuvottelukuntana. PTK ry nimeää myös kolme edustajaa Teekkaritoiminnan edistämisrahaston johtokuntaan.

Ikiteekkarin arvonimi ja ketjun käyttöoikeus

Ikiteekkarin arvonimi ja ketjun käyttöoikeus on teekkariyhteisön arvokkain kunnianosoitus. Ikiteekkarin arvonimi ja ketju voidaan myöntää ainoastaan Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan tai Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan entiselle jäsenelle, ja se saa olla korkeintaan yhdellä henkilöllä kerrallaan.

Ikiteekkarin ketjua säilytetään julkisesti Polyteekkarimuseossa tai muulla PTK:n raadin päättämällä opiskelijoille näkyvällä paikalla.

Tällä hetkellä Ikiteekkarin arvonimeä kantaa vuorineuvos Krister Ahlström, jolle kunnianosoitus myönnettiin Teekkarius 140 – juhlassa 10.11.2012.

Pyöreän tornin kilta kunnioittaa edesmenneiden Ikiteekkareiden muistoa.

 • Vuorineuvos Björn “Nalle” Westerlund (1912 – 2009), nimitetty Ikiteekkariksi 2002
 • Professori Bernhard Wuolle (1876 – 1962), nimitetty Ikiteekkariksi 1956

Teekkari honoris causa -arvonimi

Teekkari honoris causa -arvonimi voidaan myöntää henkilölle, joka on työskennellyt pitkäaikaisesti teekkariyhteisön hyväksi. Lisäksi hänen on tullut osoittaa hyvää teekkarihenkeä, ja hänen on oltava yleisesti tunnettu teekkariyhteisössä.

Teekkari h.c.:lla on teekkarilakin käyttöoikeus.

Teekkari H.C -arvonimi on myönnetty seuraaville henkilöille:

 • 2022 Aalto-yliopistokiinteistöjen vanhempi turvallisuusasiantuntija Pasi Lehto
 • 2022 Aalto-yliopiston opiskelijapalveluiden asiantuntija Pia Rydestedt
 • 2013 AYY:n Otaniemen palvelupisteen hoitaja Raija Torkkeli
 • 2009 TKK:n opintotukipäällikkö Sirpa Järvinen
 • 2007 TKK:n rehtorin sihteeri Maija Roitto
 • 2002 TKY:n talousjohtaja Erkki Koski
 • 1994 TF:n toimistonhoitaja Ulla Sandström
 • 1993 Toimitusjohtaja Jussi Korpikallio
 • 1992 Otapappi Heikki Lindfors
 • 1990 Teekkaripalvelun hoitaja Tuula Ilmes ja kuoronjohtaja Seppo Murto
 • 1988 Pankinjohtaja Pertti Soini
 • 1984 Lehtori, kuoronjohtaja Heikki Saari
 • 1983 Otapappi Martti Toivanen ja professori Nils-Erik Virkola
 • 1982 Teekkarikylän huoltomies Teuvo Turunen
 • 1981 TKY:n pääkassa Mirja Korhonen ja asuntotoimiston hoitaja Irma Henriksson
 • 1977 Kamreeri Liisa Jutila
 • 1975 Rehtori Pentti Laasonen
 • 1975 Emäntä Hilkka Regner (Servin Maija)
 • 1974 Toimitusjohtaja Jaakko Saarinen
 • 1967 Rehtori S.E. Stenij
 • 1964 Kuoronjohtaja Ossi Elokas
 • 1960 Heikki Aaltoila
 • 1958 Ville Aroniemi
 • 1957 Teekkarikylän johtaja Ossi Törrönen

Teekkarilakin käyttöoikeus huomionosoituksena

Teekkarilakin käyttöoikeudesta huomionosoituksena päättää Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan Teekkarijaosto PTK:n esityksestä.

Teekkarilakin käyttöoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka on työskennellyt merkittävästi teekkariyhteisön tai jonkin teekkariyhdistyksen hyväksi. Kyseisen henkilön on täytynyt osoittaa hyvää teekkarihenkeä, ja hänen on oltava yleisesti tunnettu teekkariyhteisössä tai yhdistyksensä piirissä.

Teekkarilakin käyttöoikeus on vuodesta 1999 myönnetty seuraaville henkilöille:

 • 2022 PK:n taiteellinen johtaja Saara Aittakumpu
 • 2019 AYY:n hallintopäällikkö Johanna Pietiläinen
 • 2018 Dipolin aulapalvelukoordinaattorit Sami Kettunen ja Antti Leino sekä Automaatio- ja systeemitekniikan laitoksen opintoasioiden suunnittelija Annika Salama
 • 2017 Teknologföreningenin kanslisti Carola Silva, AYY:n asuntosihteeri Kirsi Veijola ja AYY:n tiedottaja Henna Palonen
 • 2016 AYY:n pääsihteeri Janne Koskenniemi
 • 2014 Otapappi Juha Lassila ja Tuotantotalouden laitoksen johtaja Hannele Wallenius
 • 2013 Polyteknikkojen orkesterin kapellimestari Petri Komulainen ja Materiaalitekniikan laitoksen opintosihteeri Arja Salmenhaara
 • 2012 TKY:n ja AYY:n sosiaalipoliittinen sihteeri Liisa Lähteenaho
 • 2010 Polyteknikkojen Kuoron kuoronjohtaja Juha Kuivanen
 • 2009 TKY:n asuntotoimiston toimistosihteeri Niina Bärling, TKY:n kassanhoitaja Arja Haverinen, TKY:n rakennusmestari Hannes Helminen, TKK:n opintotoimiston lakimies Anna Johansson, Aalto-korkeakoulusäätiön projektijohtaja Jari Jokinen, TKY:n kiinteistöpäällikkö Esa Markkanen, TKY:n asuntosihteeri Saila Mertsalmi, TKY:n arkistonhoitaja Tiina Metso, ISS:n palveluesimies Teekkarikylässä Eeva-Liisa Sammela, Teekkarikylän siivoustiiminvetäjä Anna-Liisa Ratilainen ja TKK:n opintotoimiston ruotsinkielisten asioiden suunnittelija Pia Rydestedt
 • 2008 TKY:n toimistosihteeri Raija Torkkeli, YTHS:n Otaniemen toimipisteen osastonhoitaja Marjatta Autere ja TKK:n ylivirastomestari Pasi Lehto
 • 2007 Dipolin kokousisäntä Jussi Jalkanen ja Teknologföreningenin ravintolaemäntä Annikki Baas
 • 2005 TKY:n kassanhoitaja Pirkko Huttunen, TKY:n kiinteistösihteeri Arja Ripatti ja Teknologföreningenin ravintolapäällikkö Terttu “Tepa” Patronen
 • 2004 Opintotukipäällikkö Sirpa Järvinen TKK:n opintotoimistosta
 • 2002 YTHS:n Otaniemen aseman vastaava lääkäri Marja-Riitta Tuori ja TKK:n rehtorin sihteeri Maija Roitto
 • 2001 Asuntotoimiston hoitaja Leena Ylihonkaluoma, historioitsija, FT Panu Nykänen ja pankinjohtaja Kari Kuusisto
 • 2000 TKY:n kirjanpitäjä Riitta Kärki ja toimittaja Pirkko Kolbe (Pii)
 • 1999 Säveltäjä, kuoronjohtaja Tapani Länsiö ja orkesterin- ja kuoronjohtaja Hannu Norjanen