Pyöreän tornin kilta ry

Ehdota Teekkari H.C.-arvonimiä ja Teekkarilakin käyttöoikeuksia kunnianosoituksena

Teekkarius 141 –juhlan yhteydessä 8.11. on jälleen mahdollisuus jakaa Teekkari H.C. –arvonimiä ja Teekkarilakin käyttöoikeuksia kunnianosoituksena. Molemmat ovat TKY:n ajoilta periytyviä, nykyisin Pyöreän tornin kilta ry:n (PTK) ja Teekkarijaoston huomassa olevia huomion-/kunnianosoituksia.

Teekkari h.c. –arvonimiä ja Teekkarilakin käyttöoikeuksia on myönnetty pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti opiskelijoiden hyväksi työskennelleille henkilöille. Tarkemmat kuvaukset huomionosoituksista sekä ne jo saaneet löytyvät täältä .

Ehdotusten DL on su 20.10.2013 klo 23.59 ja ne toimitetaan sähköisesti PTK ry:n kirjurille, osoitteeseen ptk-kirjuri@list.ayy.fi. Samasta osoitteesta vastataan myös mahdollisiin kysymyksiin.

Ehdotuksesta (maks. yksi A4) tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat:

-Kuka?
-Teekkarilakin käyttöoikeus vai Teekkari h.c.?
-Missä tehtävässä toimii / on toiminut?
-Perustelut?

*****

Teekkari honoris causa -arvonimi

Teekkari h.c. -arvonimi voidaan myöntää henkilölle, joka on työskennellyt pitkäaikaisesti Aalto-yliopiston teekkariyhteisön hyväksi. Lisäksi hänen on täytynyt osoittaa hyvää teekkarihenkeä ja oltava yleisesti tunnettu Aalto-yliopiston teekkareiden piirissä.

Teekkari h.c. -arvonimen myöntämisestä päättää PTK ry:n yhdistyksen kokous. Yhdistyksen tulee arvonimeä myöntäessään kuulla Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan teekkarijaostoa tai tätä vastaavaa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen nimeämää tahoa, joka mahdollisimman laajasti edustaa Aalto yliopiston teekkareita.

Teekkari h.c:lla on teekkarilakin käyttöoikeus. Arvonimen jako toimitetaan, mikäli mahdollista, Aalto-yliopiston teekkariyhteisön arvokkaimmassa vuosittaisessa juhlatilaisuudessa.

*****

Teekkarilakin käyttöoikeus huomionosoituksena

Teekkarilakin käyttöoikeudesta huomionosoituksena päättää Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan Teekkarijaosto PTK:n esityksestä.

Teekkarilakin käyttöoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka on työskennellyt merkittävästi teekkariyhteisön tai jonkin teekkariyhdistyksen hyväksi. Kyseisen henkilön on täytynyt osoittaa hyvää teekkarihenkeä, ja hänen on oltava yleisesti tunnettu teekkariyhteisössä tai yhdistyksensä piirissä.

*****

© Pyöreän Tornin Kilta ry