Ehdota Teekkari H.C.-arvonimiä ja Teekkarilakin käyttöoikeuksia kunnianosoituksena

Teekkarius 141 –juhlan yhteydessä 8.11. on jälleen mahdollisuus jakaa Teekkari H.C. –arvonimiä ja Teekkarilakin käyttöoikeuksia kunnianosoituksena. Molemmat ovat TKY:n ajoilta periytyviä, nykyisin Pyöreän tornin kilta ry:n (PTK) ja Teekkarijaoston huomassa olevia huomion-/kunnianosoituksia.

Teekkari h.c. –arvonimiä ja Teekkarilakin käyttöoikeuksia on myönnetty pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti opiskelijoiden hyväksi työskennelleille henkilöille. Tarkemmat kuvaukset huomionosoituksista sekä ne jo saaneet löytyvät täältä .

Ehdotusten DL on su 20.10.2013 klo 23.59 ja ne toimitetaan sähköisesti PTK ry:n kirjurille, osoitteeseen ptk-kirjuri@list.ayy.fi. Samasta osoitteesta vastataan myös mahdollisiin kysymyksiin.

Ehdotuksesta (maks. yksi A4) tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat:

-Kuka?
-Teekkarilakin käyttöoikeus vai Teekkari h.c.?
-Missä tehtävässä toimii / on toiminut?
-Perustelut?

*****

Teekkari honoris causa -arvonimi

Teekkari h.c. -arvonimi voidaan myöntää henkilölle, joka on työskennellyt pitkäaikaisesti Aalto-yliopiston teekkariyhteisön hyväksi. Lisäksi hänen on täytynyt osoittaa hyvää teekkarihenkeä ja oltava yleisesti tunnettu Aalto-yliopiston teekkareiden piirissä.

Teekkari h.c. -arvonimen myöntämisestä päättää PTK ry:n yhdistyksen kokous. Yhdistyksen tulee arvonimeä myöntäessään kuulla Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan teekkarijaostoa tai tätä vastaavaa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen nimeämää tahoa, joka mahdollisimman laajasti edustaa Aalto yliopiston teekkareita.

Teekkari h.c:lla on teekkarilakin käyttöoikeus. Arvonimen jako toimitetaan, mikäli mahdollista, Aalto-yliopiston teekkariyhteisön arvokkaimmassa vuosittaisessa juhlatilaisuudessa.

*****

Teekkarilakin käyttöoikeus huomionosoituksena

Teekkarilakin käyttöoikeudesta huomionosoituksena päättää Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan Teekkarijaosto PTK:n esityksestä.

Teekkarilakin käyttöoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka on työskennellyt merkittävästi teekkariyhteisön tai jonkin teekkariyhdistyksen hyväksi. Kyseisen henkilön on täytynyt osoittaa hyvää teekkarihenkeä, ja hänen on oltava yleisesti tunnettu teekkariyhteisössä tai yhdistyksensä piirissä.

*****

Vuorineuvos Krister Ahlströmistä Ikiteekkari

TIEDOTE

Julkaisuvapaa lauantaina 10.11.2012 klo 21:00

Vuorineuvos Krister Ahlströmille on myönnetty Ikiteekkarin arvonimi Teekkarius 140 -juhlassa 10.11.2012. Ikiteekkarin arvonimi ja ketjun käyttöoikeus on teekkariyhteisön arvokkain kunnianosoitus, joka saa olla vain yhdellä henkilöllä kerrallaan. Ikiteekkarin arvonimi ja ketju on aikaisemmin myönnetty vain kahdesti, professori Bernhard Wuolteelle vuonna 1956 ja vuorineuvos Björn Westerlundille vuonna 2002.

Ahlström aloitti opintonsa TKK:n Konetekniikan osastolla vuonna 1959. Hän osallistui opiskeluaikanaan aktiivisesti Teknillisen korkeakoulun ruotsinkielisen osakunnan Teknologföreningenin (TF) toimintaan, ja oli osakunnan hallituksen puheenjohtaja vuosina 1962 ja 1963. Opintojensa jälkeen Ahlström on ollut TF:n De Äldres Rådin jäsen vuosina 1977-2006, ja sen puheenjohtaja 1994-2002. Hän oli TKY:n kunniavaltuuskunnan jäsen vuodesta 1984 vuoteen 2009 saakka. Ahlström on Teknologföreningenin kunniajäsen.

Ahlström on säilyttänyt teekkarimaisuutensa läpi työelämän, ja hän on aina osoittanut suurta kiinnostusta teekkareiden edesottamuksia kohtaan. Sekä nykyiset että aiemmat teekkarisukupolvet arvostavat hänen tapaansa kannustaa teekkareita eteenpäin omalla esimerkillään ja reippaalla mielellään.

Työurallaan Ahlström on ollut muun muassa Wärtsilän varatoimitusjohtaja ja Ahlströmin pääjohtaja. Hän on toiminut lukuisissa teollisuuden työnantajaliittojen keskeisissä tehtävissä niin Suomessa kuin ulkomailla, muun muassa Elinkeinoelämän keskusliiton edeltäjän, Työnantajain keskusliiton hallituksen puheenjohtajana. Hänellä oli myös merkittävä rooli Perheyritysten liiton perustamisessa.

Ahlström on osallistunut tiiviisti Aalto-yliopiston perustamiseen. Hän on tekniikan ja taiteiden kunniatohtori, ja hänet tunnetaan suomalaisen muotoilun intohimoisena edistäjänä. Tämän taustan ansiosta hän pystyy poikkeuksellisen hyvin hahmottamaan teekkariyhteisön osana maailmanluokkaan pyrkivää monialaista yliopistoyhteisöä, joka on vahvassa muutostilassa.

”Tulen toimimaan Aalto-yhteisön lujittamiseksi, opiskelijoiden ja Yliopiston välillä. Tässä meillä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Lujat siteet ovat pienen maan valtti, joka on etu kansainvälisillä kentillä. Olen insinöörinä ja yritysjohtajana todennut, miten tehokas teekkarien ja Teknillisen Korkeakoulun yhteisö on ollut. Tätä yhteisöä pitää vain laajentaa ja lujittaa.” Ikiteekkari Ahlström sanoo.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
PTK:n kiltawanhin, Tapani Kivinen, tapani.kivinen@kolumbus.fi, 040 588 6526